วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมชม เชียร์ การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ณ. ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งหลวงโดยมี ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากท้ัง ๑๕ หมู่บ้าน

โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 มีนาคม 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.205.101.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 550,120

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเรียบ โยธาจันทร์
สาส์นจาก...นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ
สาส์นจาก..ปลัดเทศบาล

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
:: สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ::
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Email : http://www.tungluang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.