" ยึดมั่น ธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน" 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  "เป็นแหล่งผลิตข้าวมะลิหอม  มีความพร้อมด้านบริการ

ประสานงานชุมชน ลดกลไกลภาครัฐ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ฟู้ฟูภูมิปัญญา"
มกราคม 2558
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 มกราคม 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.159.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 525,038

คุณคิดว่าเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต้องพัฒนาหรือแก้ไขสิ่งใดเป็นลำดับต้นๆ
พัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาด้านระบบอุปโภคและสาธารณูปโภค
พัฒนาด้านระบบขนส่งและถนนที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ
พัฒนาด้านสายอาชีพด้านต่างๆ
พัฒนาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แก้ไขระบบความเลื่อมล้ำในสังคม
ตรวจสอบระบบการทำงานให้โปร่งใส
แก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม  หน้าแรก     ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์-คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายเรียบ โยธาจันทร์
สาส์นจาก...นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ
สาส์นจาก..ปลัดเทศบาล

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
:: สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ::
หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
Tel : 043-611121  Fax : 043-611121
Email : http://www.tungluang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.